Get Adobe Flash player

Magazín 2000, 10-2018

Nejžhavější novinky z obsahu:

Kolumbovo tajemství
Mapa za miliony
Více než 500 let ztracený a nedávno znovunalezený vzácný manuskript vrhá nové světlo na pozadí převratné zámořské výpravy Kryštofa Kolumba. Mistrovské dílo z roku 1420 bylo ve vlastnictví španělského dvora a obsahuje fascinující barevnou mapu tehdy známého světa. Dnes je na prodej, jeho současný majitel si jej cení na závratnou sumu dvou milionů eur. Svazek o rozměrech 18 x 14 centimetrů může poodhalit tajemství zahalující jeden z největších objevů v dějinách lidstva.
Německý antikvář, sběratel starých tisků a obchodník se středověkými knihami Jörn Günther je české odborné veřejnosti velmi dobře známý. Před osmi lety tento zámožný muž žijící ve Švýcarsku v auční síni Christie’s vydražil iluminaci Bolestný Kristus pocházející ze středověkých Čech, a to za 61 250 liber. Mnozí experti tehdy kritizovali, že malbu, kterou si zřejmě objednal některý z předků krále Jiřího z Poděbrad, si nechal ujít český stát.
Tato epizoda jen dokazuje Güntherovo obchodnické a odborné umění. Vzácné rukopisy vyhledává, zasazuje do historického kontextu a ovšem, pokud možno, také se ziskem prodává. Opravdovým klenotem v jeho sbírce je manuskript Compendium z roku 1420, jenž původně patřil španělskému královskému dvoru. Půl tisíciletí byl považován za ztracený, než jej Günther „vykouzlil“ zpět na světlo světa.
Okolnosti, za nichž rukopis obdržel, si jako správný obchodník nechává pro sebe, jednalo se ovšem o složitou cestu, kde peníze sehrály pouze jednu z rolí. Nezastupitelnou úlohu sehrála i dobrá pověst, kterou si Günther na uměleckých a antikvárních veletrzích získal. „Moji pozornost vzbudila především informace, že součástí manuskriptu je i stará mapa světa. To mě zaujalo natolik, že jsem se nakonec rozhodl unikátní dílo koupit,“ dodává obchodník pouze v obecné rovině.
O jaké mapě ale Günther hovoří?

Pornografie ve starobylém Egyptě
Na začátku 19. století to byl šok i pro liberálněji naladěnou část evropské společnosti. Jeden starověký papyrus objevený v Egyptě prostě ve své době musel zmizet v archivu. Svitek s jasně pornografickými motivy je dnes součástí sbírek Egyptského muzea v Turíně a je běžně přístupný veřejnosti.
Je to obraz plný obludné obscénnosti, prohlásil prý v roce 1824 francouzský národní hrdina, archeolog a zakladatel egyptologie Jean-Francois Champollion, když měl možnost poprvé spatřit přes dvacet metrů dlouhý papyrus, jehož jedna část je plná scén zobrazujících sexuální styk mužů a žen v různých polohách. Ani nepornografická zobrazení obsažená ve svitku ale nejsou zcela běžná - jsou na nich patrná zvířata vykonávající lidské činnosti: oslové hrají na harfy, lev a koza měří svoje síly u deskové hry, myši útočí na pevnost bráněnou kočkami...
Udivený Champollion po prohlídce vzácného dokumentu údajně dodal, že musí poopravit svůj dosavadní náhled na staroegyptskou „moudrost a vyrovnanost“.

Napoleona u Waterloo porazila sopka
Kdyby 18. června 1815 nepršelo, osud Evropy mohl být jiný, napsal spisovatel Victor Hugo o porážce Napoleona v bitvě u Waterloo. To samé ale tvrdí i britský vědec. Kdyby Francouzský císař u Waterloo vyhrál, pomohlo by mu to změnit politickou mapu Evropy?
Obloha byla nezvykle zatažena. Napoleonovi vojáci museli pochodovat a spát v dešti. Země byla mokrá, všude samé bláto.
V den bitvy 18. června 1815 muselo dělostřelectvo, v němž měl Napoleon převahu, čekat, až půda zpevní, aby mohlo manévrovat.
Kdyby se boj rozpoutal brzy ráno, ještě před deštěm, Napoleon mohl vyhrát dříve, než se Britové stihli spojit s Prusy.
Nejnovější studie, kterou publikovali vědci v magazínu Geology, vidí příčinu nepříznivého počasí v nečekaném viníkovi - indonéské sopce vzdálené více než dvanáct tisíc kilometrů od místa střetnutí.

Případ Gentského oltáře
Existuje ještě vzácnější umělecké dílo než Mona Lisa nebo bysta královny Nofertiti? Ano. Je jím křídlový oltář katedrály v belgickém Gentu, pocházející z 15. století. Ukradl ho Napoleon a Joseph Goebbels jím chtěl obdarovat Adolfa Hitlera. Oltář v belgickém Gentu fascinuje už generace, ale od roku 1934 je s ním také spojeno tajemství - jednu jeho část v roce 1934 někdo ukradl a dodnes se nenašla. Jeden Belgičan ale tvrdí, že ví, kde se nachází.
Oltářní obraz v gentské katedrále je mistrovské dílo bratrů Jana a Huberta van Eyckových. Monumentální artefakt vzniklý kolem roku 1432 patří k nejlepším výtvarným dílům všech dob. Rozložený má plochu 20 čtverečních metrů a jeho centrálním motivem je vzývání Beránka božího. Obraz se však rozkládal jen o nedělích a během všedních dnů byl složený. Na vnějších plochách křídel je zobrazeno Janovo zjevení s anděly a světci Odborníci považují hodnotu oltáře za „nevyčíslitelnou“ a mnozí se domnívají, ž« jde o dílo vzácnější, než je Leonardova Mona Lisa. O to větší je škoda způsobená krádeží, ke které došlo v noci 10. dubna roku 1934. Zloději odcizili dvě desky. Jednu z vnější strany křídla a druhou z vnitřní strany. Na první desce byl zobrazen Jan Křtitel, na druhé Spravedliví soudci.
Jediným svědkem krádeže dvou vzácných desek z oltářního obrazu v gentské katedrále byl kapesní zlodějíček, který šel právě kolem. Kromě něj nikdo nic neviděl, a tak zůstává jedna z nejdrzejších loupeží tohoto druhu dodnes nevyřešenou záhadou.

Kdo vyměnil hlavu Velké sfingy?
Ve své nejnovější knize přicházejí s novou kontroverzní teorií američtí autoři Gerry Cannon a Malcolm Hutton. Tvrdí, že pod Sfingou se skrývá rozsáhlý labyrint plný prastarých tunelů, jež vedou do podzemní metropole. Jeden z vchodů do toho podzemí se podle nich nachází na vrcholu hlavy Velké sfingy.
“Jsou tam vchody, existují fotografie, které to dokazují. Na hlavě sfingy je otvor. Jak to, že tam je? Je hluboký přes dva až tři metry a ústí do tunelů,” sdělil Cannon v rozhovoru pro Express UK.
Dvojice Američanů se domnívá, že hlava Velké sfingy není původní, ale byla vyměněna. Poukazují na fakt, že hlava Sfingy se od těla kompletně liší barvou i použitým stavebním materiálem. Zatímco tělo sochy bylo vytvořeno z vápence, hlava Sfingy podle nich není z kamene, ale nějakého druhu uměle vytvořené hmoty. “Hlava a tvář Sfingy určitě změnila svůj původní tvar dlouho poté, co byl tento monument vytesán. Oproti tělu stěží najdeme na její hlavě nějaké poškození nebo erozi,” vysvětlil Cannon.
Doložit tato tvrzení však není snadné, neboť egyptské úřady znemožňují řádný průzkum této památky. Podle Cannona se obávají, že kdyby se našly důkazy, musely by se přepisovat učebnice. Také autoři Graham Hancock a Robert Bauval ve své knize Poselství Sfingy tvrdí, že egyptská vláda společně s americkými archeology zablokovala jakýkoliv další výzkum Sfingy.

Ztracené město v hlubinách Atlantiku
Naše planeta je mezi dosud prozkoumanými vesmírnými tělesy výjimkou: nese na svém povrchu život. Mnoho badatelů se i přesto domnívá, že první mikroorganismy přilétly v dávné minulosti z kosmu, usídlily se zde a postupně se vyvinuly až do dnešní podoby. Nejnovější zprávy z hlubin Atlantiku však nasvědčují tomu, že kolébkou života je sama Země.
Klíčem k rozluštění záhady vzniku života se může stát unikátní lokalita na dně Atlantského oceánu, kterou již v roce 2000 objevila expedice vedená známou oceánoložkou Deborah Kelleyovou z Washingtonské univerzity. V hloubce kolem osmi set metrů se nachází systém podmořských horkých pramenů vytvářející z uhličitanových usazenin štíhlé, až šedesátimetrové věže. Díky nim si tohle těžko dostupné místo vysloužilo název Ztracené město.

Visí v Louvru falešná Mona Lisa?
„V Louvru nevystavují originál Mony Lisy, nýbrž kopii zhotovenou jedním Leonardovým žákem. Kromě toho existuje 16 dalších kopií namalovaných mistrovými učedníky. Originál se nachází ve sklepě pařížského muzea a je tak tmavý, že se na obraze dají rozpoznat už jen prsty a nic víc. Co je pravdy na tomto šokujícím tvrzení?
Tímto výrokem šokovala před časem jedna průvodkyně skupinu turistů, kterou provázela hlavním městem Francie. A hned dodala: „Stačí se porozhlédnout ve zdejších prodejnách suvenýrů. Co tam spatříte? Samozřejmě všude jen tvář Mony Lisy. To je hlavní atrakce. Každý ji chce vidět. Je proto pochopitelné, že vedení Louvru nikdy a za žádných okolností nepřizná, že vystavují pouhou kopii.
Jde jen o povídačky, nebo o snahu upoutat na sebe pozornost? I bavorský padělatel umění Willy Richter tvrdí, že miliony návštěvníků, kteří Louvrem každý rok projdou, jsou z bezpečnostních důvodů klamáni. O tom víc později A Richter dodává: „Leonardův obraz začal být slavný teprve v okamžiku, kdy zmizel. Už tehdy došlo k úmyslně vyvolaným zmatkům.
Skutečností je, že „dámu s tajemným úsměvem“ zmizela z Louvru již 21. srpna 1911.

Opsal Einstein svou teorii relativity?
Kdo si klade otázku, odkud bral mladý Albert Einstein své geniální nápady, mohl by najít odpověď v rumunském Târgu Mureși. Ve zdejším městském archivu chybí vzácné originály rukopisů dvou matematických géniů, které si vypůjčil „jistý Einstein“ a že už je nikdy nevrátil. Je to pravda, nebo mýtus? Je možné, že slavný autor teorie relativity od někoho opisoval?
Tato otázka získala na aktuálnosti poté, co v roce 1995 zveřejnil německý časopis Raum & zeit dopis jednoho čtenáře, jistého Gustava Luthera. Autor dopisu tvrdil, že originály rukopisů postrádané v městském archivu v Târgu Mureși obsahovaly práce geniálního maďarského matematika Farkase Bolyaiho a jeho neméně nadaného syna Jánoše. Einstein si je jednoho dne vypůjčil a už je do archivu nevrátil, tvrdí Luther. Opírá se přitom o článek zveřejněný v létě roku 1971 v maďarském časopise A Nap Fiai.
Kdo tedy opisoval?

Co říkají temná proroctví Hopiů?
Celá řada proroků a věštců předvídala v průběhu věků zánik lidské civilizace ohněm. Mezi nimi však zaujímají zvláštní místo šamani indiánského kmene Hopi. V rozsáhlém proroctví, vzniklém v dávných předkolumbovských časech, uvádějí varovná znamení blížící se katastrofy. A ty se k údivu všech postupně vyplňují.
Na jihozápadě Spojených států amerických, v oblasti nazývané Čtyři rohy, žili po staletí Indiáni kmene Hopi. Podle některých etnografů tvoří samostatný rozrod, podle jiných patří do veliké rodiny Navajů. Před příchodem bělochů zahrnovala jejich loviště plochu několika tisíc čtverečních kilometrů a obyvatelstvo žilo v důmyslně zbudovaných osadách, v takzvaných pueblech. Dnes živoří žalostné zbytky kdysi lidnatého národa v neveliké rezervaci a i odtud jsou násilně vytlačovány. Jediné, co si přes všechnu snahu kolonizátorů nenechali nikdy vzít, je jejich svébytná kultura. Zvláštní místo v ní zaujímají proroctví, předávaná ústně generacemi šamanů z otce na syna.
Obsahem předpovědi je takzvaná Velká očista neboli zánik lidské civilizace ohněm. Hopiové nespecifikují, zda katastrofa bude způsobena, pádem asteroidu, výbuchem supervulkánu nebo třeba moderními zbraněmi. V každém případě však bude příčinou hněv Velkého ducha, rozhodnutého vyhladit zkažené lidstvo a očistit zneuctěnou Matku Zemi.

Ubráníme se démonickým silám planet?
Do jaké míry ovlivňuje život na Zemi dění v okolním vesmíru? Z nejrůznějších výzkumů vyplývá, že například Slunce a Měsíc ovládají člověka mnohem více, než je ochoten připustit. Je vědecky prokázáno, že v určité dny roste počet dopravních nehod, množí se pokusy o sebevraždu, ale rovněž dochází i k vyššímu výskytu infarktů, mozkových mrtvic a dokonce také k rakovinovému bujení.
Pokud na silnici dojde k dopravní nehodě, obvykle bývá příčinou selhání lidského faktoru. Může jít o následek nevhodné reakce na změnu v provozu, nepřiměřené rychlosti či opilství, avšak nezanedbatelný význam mají také měnící se meteorologické podmínky, únava či stres.
Poslední výzkumy prokazují, že určitou roli mohou sehrát rovněž změny v magnetickém poli Země ovlivňující mozkovou aktivitu člověka. Výsledkem je útlum centrální nervové soustavy, což se projevuje v podobě zpomalených reflexů, poruch paměti a případně i některými dalšími příznaky.

 

Předplatné na rok 2019

Vážení čtenáři,
předplaťte si Magazín 2000 záhad na 1 rok – 12 výtisků a zaplatíte 468 Kč.
V případě, že si zvolíte půlroční předplatné, uhradíte 236 Kč.
Ti z vás, kteří se rozhodnou předplatit časopis na 2 roky – 24 čísel, zaplatí 936 Kč.
Vám, kteří se rozhodnete darovat předplatné Magazínu 2000 někomu blízkému, nabízíme dárkový certifikát. Ten vám na požádání zašleme poštou nebo e-mailem.
Vždy budete mít jistotu, že vám časopis bude chodit až domů do vaší poštovní schránky. Pokud jej pošta nedoručí, my vám zašleme zcela zdarma náhradní výtisk.

A jak si můžete časopis předplatit?
Buď zvolenou částku poukažte složenkou na poště, nebo uhraďte přímo na náš účet číslo 124131002, banka 5500.
Objednávku včetně dokladu o zaplacení nám laskavě zašlete poštou na adresu:
Vydavatelství ETNA, Poste Restante, Kafkova 19, 160 00 Praha 6
nebo naskenovaný na e-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
V případě nejasností telefonujte na číslo: 774 138 170
nebo mailujte na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Slovenští čtenáři si mohou Magazín 2000 záhad nejvýhodněji předplatit na adrese:
Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9,
P.O. Box 183, 830 00 Bratislava, Infolinka: 0800 188 826
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Internetové stránky: www.ipredplatne.sk
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEPOUŽÍVEJTE –  NENÍ FUNKČNÍ.

 

Nové tituly do knihovny

Erich von Däniken
Výbušná archeologie
Erich von Däniken společně se světoznámými archeology přicházejí s řadou znepokojivých otázek, na které nacházejí překvapivé odpovědi.
Jednou z nich je záhada vzniku podzemních staveb starověkých Egypťanů, které určitě nevznikly na příkaz faraonů. Vždyť jak by mohli starověcí stavitelé dopravit opracované obrovité monolity do podzemních prostor, jejichž vchody jsou menší než tyto ohromné kameny?
Jinou z otázek je původ signálu z kosmu, který přijali vědci z NASA při pátrání po mimozemských civilizacích.
A můžeme uvést další otázky. Vložil snad kdosi v době úsvitu lidstva poselství do našich genů? A dalo by se dnes ještě odhalit a přečíst? Jak je možné, že v jeskyních pod kdysi úrodnou a vodou oplývající Saharou se našel nákres Mléčné dráhy v takové pozici, která byla z pozemské perspektivy viditelná jen před 25 900 roky?
Není zvláštní, že v Ekvádoru byl před 3500 lety vystavěn kamenný val, který přesně kopíruje linii rovníku?
Obvyklá cena: 319 Kč
Vaše cena: 281 Kč

 

 

Luc Bürgin
Lexikon zakázané historie
Bylo všechno úplně jinak? Od pravěku až do současnosti?
V této knize se dozvíte o faktech a objevech, které v učebnicích dějepisu nenajdete. Kromě toho vás autor seznámí se zakázaným věděním ze všech historických epoch, s fakty, zamlčovanými objevy a utajovanými poznatky.
Tu a tam ale zvýší krevní tlak toho či onoho učence, protože nazývá pravými jmény věci, které vlastně nesmějí existovat. Na každé stránce zpochybňuje to, co se učíme ve školách, na univerzitách a internetových portálech.
A otazníky se řadí do dlouhé na odpověď čekající řady.
Připomeňme jen, zatajuje Vatikán existenci ztraceného inckého ráje v jihoamerickém pralese?
Ohrožovali naše předky masožraví dinosauři? Věděli už staří Indové o možnosti přenosu embryí? Kde se vlastně nachází slavná Mona Lisa? Opsal Einstein svou teorii relativity?
Jaká číselná proroctví se skrývají v židovské Tóře? A mnoho dalších.
Je tedy s naší historií všechno v pořádku?
Obvyklá cena: 299 Kč
Vaše cena: 279 Kč

 

11. číslo  Magazínu 2000  záhad bude na stáncích ve čtvrtek 8. listopadu

Jak jste se o nás dozvěděli?